Van de voorzitter; Corona update IV

Trots en bezorgd…

Beste leden,

Inmiddels is de jeugd weer aan het trainen. Heerlijk om te zien hoe alle energie weer zijn weg kan vinden op het voetbalveld en maken we ons op om ook vanaf 18+ weer te gaan trainen.

Groot compliment aan ieder binnen onze club die zich ingespannen hebben om de trainingen binnen de Coronakaders vorm te geven. We waren als vereniging snel actief als gevolg van onze gedegen voorbereidingen. Dank TC, Rik en Hendrin, alle vrijwillige trainers, Paul voor alle goede communicatie en de support van Michel. Goede voorbereidingen in combinatie met brede samenwerking binnen onze club maken ons sterk. Ik ben echt trots op SV Baarn!

Trots ben ik ook op wat het klusteam binnen en rondom onze kantine heeft bewerkstelligd. De kantine is super schoon gemaakt en er zijn aanpassingen aan de bar gedaan. Er is geschilderd, je weet niet wat je ziet allemaal. Daarnaast hebben we een sterk verbeterde overeenkomst met Heineken gesloten. Ook is een start gemaakt met een opknapbeurt van de kleedkamers.
Het klusteam bestaat uit jonge en oudere leden, een diverse groep die allen willen bijdragen aan onze club, aangevoerd door Cas en Michel. Als je recent niet geweest bent zul je versteld staan van alle vorderingen. We zijn klaar voor de openstelling zodra dit weer mag. Het klusteam heeft laten zien waartoe we met elkaar in staat zijn door samen te werken op basis van een gemeenschappelijk doel. Trots…

Onderwijl is ook de SV Baarn bouwcommissie van start gegaan met Olaf, Bjorn en Ed. Zij gaan een plan maken met betrekking tot het inlopen van achterstallig onderhoud en regulier onderhoud. Daarnaast denkt de bouwcommissie na over bouwactiviteiten die voor onze club kunnen leiden tot extra inkomsten. Hier moet je onder andere denken aan zonnepanelen op het dak, of de creatie van een afsluitbare buitenbar, of het verhuur aan derden geschikt maken van de bestuurskamer, et cetera. Door een integraal plan te ontwikkelen kunnen we samen nadenken hoe we dat plan in de tijd gaan financieren en stappen we weg bij incidentbestrijding. Met de vorming van de bouwcommissie maken we de club weer stukje sterker en professioneler. Mocht je willen bijdragen op deze onderwerpen of ideeën hebben, meld je dan aan bij Olaf, Bjorn of Ed.

De Coronarichtlijnen staan nog niet toe dat we als club activiteiten ontwikkelen met betrekking tot de kantine. Zoals eerder aangegeven is onze club zeer afhankelijk van inkomsten via de kantine in het voorjaar/zomer. Veel grote events en toernooien vinden dan plaats. We volgen de richtlijnen nauwgezet maar houden ernstig rekening met het feit dat we dit seizoen geen evenementen meer kunnen organiseren en dat er geen kantine-inkomsten meer zullen volgen.

Het bestuur is zeer bezorgd over de impact van de Coronacrisis op ons begrotingsresultaat. We zullen dit seizoen met een groot verlies afsluiten. Het uiteindelijke resultaat is afhankelijk van de mate waarin de verschillende steunpakketten vanuit overheden en KNVB verstrekt zullen worden.
Wij zien het als onze bestuurlijke verantwoordelijkheid het verlies tot een minimum te beperken. Voor het financieren van onze plannen is een gezond financieel huishoudboekje als club van groot belang. Om die reden hebben we alle trainers die een vrijwilligersvergoeding ontvangen, gevraagd na te denken hier van af te zien tot aanvang nieuwe seizoen. Daarnaast verkopen we de kantine voorraad aan snoep, drankjes et cetera, online aan de leden. En er volgen meer activiteiten om onze begroting te repareren. Heb je ideeën, meld je dan aan. We kunnen alle hulp goed gebruiken.

Als we een beetje vooruit kijken dan is het van groot belang dat we richting volgend seizoen de geweldige spirit in onze club vasthouden. We hebben dit nodig om onze plannen te realiseren. We ervaren nu dat we met elkaar door samen te werken veel kunnen bereiken. Voor een gezonde club in de toekomst is het essentieel dat we ons ledental laten groeien. Een grotere club heeft ook een spin-off naar meer kantine-inkomsten en meer sponsorinkomsten. Groei van leden is dus fundamenteel.

Een klap als gevolg van de crisis incasseren is een belangrijke eerste vereiste. Maar naar mijn gevoel gaat het erom hoe snel je als club weer overeind komt en je krachten en verenigingsenergie samenbundelt en vooruit durft te kijken. Zo snel mogelijk weer overeind komen en op je voeten staan na de klap. Als ik zie wat er allemaal gebeurt binnen SV Baarn zijn wij in staat de zorg met betrekking tot de financiën te overkomen en met elkaar trots te zijn op een club die groeit en haar plannen en doelen kan realiseren.

Groet van een trotse voorzitter, 

Evert Jan Stagge