Zoals vastgelegd in het technisch beleidsplan willen wij onze hele jeugdopleiding naar een hoger plan
tillen. Voor komend seizoen betekent dit dat spelers die hogerop zouden kunnen gaan voetballen
binnen onze verenging hiertoe een kans zullen krijgen.

GreenStars

De spelers die geboren zijn in 2013 of daarvoor, gaan komend seizoen door naar de O8.
De overige spelers blijven in de GreenStars.

Onderbouw (O8 t/m O12)

In de onderbouw spelen er geregeld teams met- en door elkaar. Ook worden er een aantal keer per
seizoen toernooitjes gehouden waarbij spelers van de ‘lagere’ elftallen kans krijgen om samen met
de spelers van de ‘hogere’ elftallen samen te spelen.
Daarnaast zullen een aantal spelers per leeftijd ook de kans krijgen om een eens bij een training van
het eerste team van de jaargang mee te trainen. Dit zijn spelers die in de ogen van de verschillende
coördinatoren opvallen. Uiteraard wordt hier ook de input van de leiders in meegenomen.

Bovenbouw (O13 t/m O19)

In de bovenbouw trainen spelers van een 1 e team mee met een leeftijd ouder, en trainen spelers uit
2e teams mee met het 1 e team van hun eigen leeftijd. Voorbeeld:
Spelers JO14-1 en JO15-2 doen mee met minimaal 1 training van de JO15-1. Spelers van de JO15-1
doen op hun beurt mee met minimaal 1 training van de JO17-1.
Naast dat spelers bij deze trainingen kunnen laten zien wat ze kunnen, wordt er natuurlijk
voortdurend, het hele seizoen op alle spelers gelet door onze coördinatoren. Er blijft geen speler
onopgemerkt.
Verder zal er in de bovenbouw met spelers gesproken worden om te kijken of spelers gaan studeren.
We stellen het zeer op prijs als spelers in een vroeg stadium aan kunnen geven wat ze het volgende
seizoen gaan doen wat betreft studie. SV Baarn wilt graag meedenken om zoveel mogelijk spelers
aan de club verbonden te houden.

Selectiecriteria

Bij het samenstellen van de nieuwe selecties wordt er naar een aantal punten gekeken. Een aantal
van deze punten in willekeurige volgorde zijn:
– Motivatie
– Inzicht met en zonder bal
– Technische vaardigheden
– Trainingsopkomst
– Positie

Samenstellen nieuwe teams

Het samenstellen van de nieuwe selectieteams gaat in overleg met trainers, leiders en
coördinatoren. Uiteindelijk zal de nieuwe selectietrainer de eindverantwoording hebben. In het
unieke geval dat er nog geen trainer is aangesteld is de HJO (Rik en Hendrin) verantwoordelijk voor het samenstellen
van het team.

We proberen alle nieuwe teams voor de zomervakantie te publiceren op onze website. Alle spelers
die zijn ingedeeld, zijn altijd voorlopig ingedeeld tot de competities weer beginnen. Er kunnen zich altijd situaties voordoen waarbij we in een later
stadium genoodzaakt zijn om een verandering door te voeren.

Contactgegevens

Rik van der Horst: tc-bovenbouw@svbaarnvoetbal.nl.