Commissies

Technische Commissie:
De Technische Commissie is verantwoordelijk voor de uitvoering van het Jeugdplan. Onder leiding van de Hoofd Jeugd Coördinator worden voor zowel de selectieteams als ook de breedteteams de sportieve ambities gedefiniëerd en uitvoering gegeven aan het plan. Voorzitter van de TC is Richard Hop. Lees meer over hem in dit artikel uit de Nieuwsbrief van januari 2017: Nieuws vd TC_januari2017

Hieronder lees je hoe de complete Technische Commissie voor dit seizoen is samengesteld.

Voorzitter:
Richard Hop – tc-senioren@svbaarnvoetbal.nl

Senioren:
Klaas de Kok – tc-senioren@svbaarnvoetbal.nl
Richard Hop – tc-senioren@svbaarnvoetbal.nl

Technisch Jeugdcoördinator (O13-2007, O12, O11, O10, O9, O8):
Hendrin Khandan – hendrin21@hotmail.com

Bovenbouw (O19 en O17):
Rik van der Horst - tc-bovenbouw@svbaarnvoetbal.nl

Jeugd en Middenbouw (O15, O13):
Guido Visee – tc-jeugd_middenbouw@svbaarnvoetbal.nl

Onderbouw (O11, O10):
Hendrin Khandan – hendrin21@hotmail.com

Jongste Jeugd (O9, O8, Greenstars):
Arnout Baas – arnout.baas@gmail.com

Breedteteams (O19-2, O19-3, O17-2, O17-3, O15-3):
Rik van der Horst - tc-bovenbouw@svbaarnvoetbal.nl

Meiden:
Lillian de Vaal – tc-meiden@svbaarnvoetbal.nl


Kantinecommissie:
Het beheer van de kantine is in handen van Michel van Grinsven. Hij heeft de dagelijkse leiding, verzorgt de in- en verkoop van het assortiment, maakt roosters en planningen en levert een bijdrage aan het organiseren van allerlei leuke activiteiten naast het voetbal.
Hij is te bereiken via email kantinebeheerder@svbaarnvoetbal.nl.


Evenementencomissie:
De evenementencommissie organiseert jaarlijks allerlei evenementen en feesten, zoals Het Warme Worsten Toernooi, diverse Party’s, Sinterklaasmiddag en het traditionele Eindfeest.
De Evenementencommissie bestaat momenteel uit:
Heleen Mulder – h1965@hotmail.com
Sandra Onderstal – info@edzwanikken.nl


Sponsorcommissie:
De sponsorcommissie heeft als taak om te zorgen voor extra inkomsten voor de vereniging via sponsoring. Het SV Baarn Sponsorplan dat onlangs is verschenen, heeft komend seizoen één van de hoogste prioriteiten in de vereniging voor wat betreft aandacht voor commerciële activiteiten en het genereren van extra inkomsten.
Leden van de Sponsorcommissie zijn onder andere:
David Bosman – sponsoring@svbaarnvoetbal.nl
Cas Reefman - sponsoring@svbaarnvoetbal.nl