Algemene Ledenvergadering 14 september

Het Bestuur van SV Baarn nodigt haar leden uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op 14 september 2021.
Aanvang 20.00 uur – kantine SV Baarn, met inachtname van de dan geldende coronaregels. Meer informatie hierover volgt.
De agenda wordt enkele dagen voorafgaand op de website gepubliceerd.