26-11: ALGEMENE LEDEN VERGADERING

Het Bestuur van SV Baarn nodigt haar leden uit voor het bijwonen van de eerstvolgende Algemene LEden Vergadering.
Datum: donderdag 26 november 2020
Aanvang: 20.00 uur
Kantine open om 19.30 uur.
Let op: in verband met de coronamaatregelen is aanmelden vooraf verplicht. Stuur een mail aan P. Korpelshoek, communicatie@svbaarnvoetbal.nl.

Uiterlijk 19 november wordt de agenda gepubliceerd.