14 november ALV

Het bestuur van SV Baarn nodigt alle leden uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering, die gehouden wordt op:
Donderdag 14 november 2019
Aanvang 20.00 uur – kantine SV Baarn
Binnenkort wordt hier ook de agenda gepubliceerd.