SV Baarn: nu en in de toekomst

De afgelopen weken hebben we met diverse leden van onze vereniging gediscussieerd over de toekomst van de club. Binnenkort worden de uitkomsten voor iedereen toegankelijk gemaakt. Onderstaand nog even de uitgangspunten per avond.

SV Baarn gaat goed…maar hoe pakken we nu door?
De afgelopen maanden hebben we in het bestuur goed nagedacht hoe we nu een volgende stap kunnen maken met de vereniging. Hoe kunnen we er een levendige club van maken en zorgen dat iedereen zich met de club verbonden voelt en blijft voelen? Om dat te bereiken hebben jouw mening heel hard nodig, want de vereniging….dat ben jij! Hoe staat de vereniging er volgens jou op dit moment voor? Welke thema’s leven er volgens jou onder de leden?
Er zijn drie sessie-avonden gepland waarin we iedereen vragen om mee te denken over de thema’s die bij de club spelen. De sessies staan onder leiding van Lutger Brenninkmeijer een professionele coach en adviseur, die veel ervaring heeft in het begeleiden van sportorganisaties en sportbesturen. Hij werkt namens het NOC*NSF en de Rabobank en zal ons gedurende het hele proces terzijde staan.

Sessie 1 – woensdag 20 februari: waar staan we als vereniging momenteel? Hoe kijk jij tegen de club aan, de jeugdopleiding, de kantine, de sportieve prestaties, communicatie, rol van het bestuur, het jeugdplan? We hebben als bestuur alvast 6 thema’s benoemd, die we gaan voorleggen.
Sessie 2 – woensdag 6 maart: hoe kunnen we veranderen en verbeteren om dat doel te bereiken? Waar staat de vereniging over 5 jaar? Wat moeten we doen als we “de beste jeugdclub van Baarn” willen zijn? Welke aanbevelingen heb jij? Kunnen we met elkaar een nieuwe organisatie inrichten, bijvoorbeeld met commissies en werkgroepjes?
Sessie 3 – woensdag 20 maart: aan de hand van jouw bevindingen gaan we aan de slag met de thema’s en het beleidsplan SV Baarn 2019-2024. Wat spreken we met elkaar af en op welke termijn willen we bepaalde zaken gerealiseerd zien? Hoe ziet het vervolg er dan uit?