SV Baarn en de nieuwe privacywet, de AVG (1)

Vanaf 25 mei is de Algemene Verordering Gegevensbescherming (AVG), de nieuwe privacywetgeving, van toepassing voor bedrijven en organisaties, waaronder sportclubs. Het komt er op neer dat wij als vereniging moeten opschrijven en aangeven hoe wij omgaan met persoonsgegevens van onze leden, medewerkers en vrijwilligers. Met die documentatieplicht kunnen we aantonen dat wij voldoen aan de AVG. Daar is via de NOC*NSF en de KNVB een stappenplan voor sportclubs ontwikkeld, dat wij uiteraard zullen volgen. Binnenkort gaan we onze leden hierover nader informeren, onder andere via een aparte pagina op de website en een serie van korte artikelen met doorlinkjes op de Homepage.
Wil je je oriënteren op de AVG voor sportverenigingen, dan kun je beginnen met het lezen van dit document.