PRIVACYVERKLARING

Met het oog op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AGV) heeft SV Baarn een Privacyverklaring opgesteld, dat we vanaf nu publiceren op de pagina Clubinfo/Privacyverklaring: klik op deze link.
Voor het aanleggen en completeren van ons AVG-dossier zijn nog wel enkele zaken te regelen, zoals het ondertekenen van vrijwilligersovereenkomsten met onze vrijwilligers, geheimhoudingsverklaringen van medewerkers en dergelijke. Het AVG-stappenplan voorziet in de mogelijkheid om stapsgewijs veranderingen door te voeren en zo het dossier compleet te maken.
Het belangrijkste is echter, dat wij nu kunnen aantonen dat we alle persoonsgegevens beschermen. Lees de Privacyverklaring maar even aandachtig door, of download het pdf-document.