Oproep Bijzondere Ledenvergadering 3 juli

Het Bestuur van SV Baarn nodigt haar leden uit voor het bijwonen van een Bijzondere Ledenvergadering op 3 juli aanstaande. Er staan slechts 2 punten op de agenda:

1. Verkiezing nieuwe voorzitter SV Baarn
De procedure voor de verkiezing van een nieuwe voorzitter is gestart en iedereen van 18 jaar en ouder (m/v) kan zich kandidaat stellen voor de functie van voorzitter. De regel is dat bestuursleden kandidaat gesteld worden door het het bestuur of door ten minste drie leden. De kandidaatstelling geschiedt niet door middel van een bindende voordracht. Kandidaten kunnen zich melden bij Jan-Willem van der Roest. Het Bestuur stelt Evert Jan Stagge voor als kandidaat voor de functie van voorzitter van SV Baarn.

Ter informatie: verkiezing van de penningmeester en secretaris zal plaatsvinden tijdens de Algemene Ledenvergadering die zoals gebruikelijk medio november gehouden zal worden.

2. Jeugdplan 2018-2021
In het nieuwe Jeugdplan wordt voorzien dat er – naast Hendrin Khandan – een tweede Jeugdcoördinator wordt aangesteld, om daarmee te kunnen voldoen aan de groeiverwachting van de vereniging. Tijdens de BLV zal het plan worden voorgelegd aan de leden, inclusief de financiële onderbouwing.

Aanvang: 20.00 uur – kantine SV Baarn open vanaf 19.45 uur.

Namens het Bestuur van SV Baarn,
Jan-Willem van der Roest
voorzitter