Bestuur

Ons bestuur bestaat uit 8 personen en elk bestuurslid heeft een aantal verantwoordelijkheden en taken in zijn of haar portefeuille. De voorzitter, secretaris en penningmeester worden gekozen tijdens de algemene ledenvergadering; dat geldt niet voor de overige bestuursleden. Onderstaand stellen we hen aan je voor zodat je precies weet wie wat doet binnen het bestuur:


Jan-Willem van der Roest

Functie: Voorzitter

Mail:voorzitter@svbaarn-voetbal.nl

Jan van de Beek

Functie: Secretaris

Mail:secretaris@svbaarn-voetbal.nl

Lillian de Vaal

Functie: Secretaris

Mail:secretaris@svbaarn-voetbal.nl

Paul Korpelshoek

Functie: Bestuurslid Communicatie & PR

Mail:communicatie@svbaarn-voetbal.nl

Stephan van Broeckhuysen

Functie: Bestuurslid Commerciele Zaken

Mail:sponsoring@svbaarn-voetbal.nl

Guido Visee

Functie: Technische Commissie Jeugd

Mail:tcjeugd@svbaarn-voetbal.nl

Richard Hop

Functie: Technische Commissie Senioren

Mail:tc@svbaarn-voetbal.nl

Klaas de Kok

Functie: Wedstrijdsecretariaat

Mail:wedstrijdsecretariaat@svbaarn-voetbal.nl

Bas Mutze

Functie: Penningmeester

Mail:penningmeester@svbaarn-voetbal.nl
.